นายพิศาล สีสด และ นางสาวพัชราภรณ์ ไวยเดช ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.4 จำนวน 18 นาย ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร


  • วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายพิศาล สีสด และ นางสาวพัชราภรณ์ ไวยเดช ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.4 จำนวน 18 นาย ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารย่อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Jul 11, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม