วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา "พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565”


  • วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา "พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565” นำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ดร.วุฒิพงศ์ แปงใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ พระอุโบสถ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Jul 12, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม