วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3


  • วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Jul 12, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม