วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


  • วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม)

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Jul 27, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม