โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับน้องโอโซน นักเรียนชั้นปฐมวัย 2/1 ที่ได้รับรางวัล POPULAR VOTE และโรงเรียนขอชื่นชม น้องณคุณ นักเรียนชั้นปฐมวัย 2/1 น้องอะตอม นักเรียนชั้นปฐมวัย 1/1 นักเรียนที่น่ารักและกล้าแสดงออก ในการประกวด


  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับน้องโอโซน นักเรียนชั้นปฐมวัย 2/1 ที่ได้รับรางวัล POPULAR VOTE และโรงเรียนขอชื่นชม น้องณคุณ นักเรียนชั้นปฐมวัย 2/1 น้องอะตอม นักเรียนชั้นปฐมวัย 1/1 นักเรียนที่น่ารักและกล้าแสดงออก ในการประกวด "หนูน้อยออเจ้าเกสรและคุณพี่ภพ“ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Jul 28, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม