โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความชื่นชมน้องออสติน และ น้องคอตตอล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 นักเรียนที่มีความสามารถและกล้าแสดงออก เข้าร่วมในการประกวด "หนูน้อยออเจ้าเกสรและคุณพี่ภพ“


  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความชื่นชมน้องออสติน และ น้องคอตตอล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 นักเรียนที่มีความสามารถและกล้าแสดงออก เข้าร่วมในการประกวด "หนูน้อยออเจ้าเกสรและคุณพี่ภพ“ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Jul 28, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม