ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน


  • ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีนายณัฐดนย์ นิจเกษมธนานันต์ นักเรียนชั้น ม.5/2 และ นางสาวพชรรัชต์ ภูมี นักเรียนชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 1000 บาท

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Aug 05, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม