วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม


  • วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย ดร.พัชนี บุญรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววิชชุดา พลยางนอก นางสาวสุนีย์ มณีโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากร คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมพิธี

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Aug 09, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม