วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2565 ตัวแทนเด็ก ชั้นปฐมวัย 2 และครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) ได้ไปทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา


  • วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2565 ตัวแทนเด็ก ชั้นปฐมวัย 2 และครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) ได้ไปทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปใช้ในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาต่อไป

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Aug 11, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม