วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงห


  • วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 โดยมี นางสาวอัจฉรา ทรัพย์ฉัตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสมชาย สุวรรณะ ผู้แทนครูและบุคลากร เด็กหญิงชุติมา โสภิษฐพงษ์ ผู้แทนนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) เข้าร่วมพิธี

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Aug 11, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม