วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565


  • วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางสาวศาสตร์บุญธาภา ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) เข้าร่วมพิธี

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Aug 11, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม