วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Aug 15, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม