สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมการบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ


  • สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมการบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในการนี้ทางสมาคมขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย การออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เข้ารับรางวัล และร่วมแสดงโชว์การบินแปรอักษรเทิดพระเกียรติฯ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Aug 15, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม