วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย(นาเฮียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรี


  • วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย(นาเฮียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Aug 16, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม