ในวันศุกร์ที่ 19 และวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


  • ในวันศุกร์ที่ 19 และวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Aug 20, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม