วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 3 คน ได้แก่ เด็กหญิงชุติมา โสภิษฐพงษ์ เด็กชายณัฏฐชัย อรุณฤกษ์ และเด็กหญิงศิรัญญา คำมา เข้าร่วมแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Sc


  • วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 3 คน ได้แก่ เด็กหญิงชุติมา โสภิษฐพงษ์ เด็กชายณัฏฐชัย อรุณฤกษ์ และเด็กหญิงศิรัญญา คำมา เข้าร่วมแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Aug 21, 2022



แฟ้มภาพกิจกรรม