ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565


  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 1. เด็กชายธนภัทร ขุนหอม 2. เด็กชายกันตินันท์ รักกะเปา

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Aug 21, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม