วันที่ 23 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทีมดำเนินการขับเคลื่อนงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D ที่เข้ามาเยี่ยมเสริมพลังและสรุปผลการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D


  • วันที่ 23 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทีมดำเนินการขับเคลื่อนงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D ที่เข้ามาเยี่ยมเสริมพลังและสรุปผลการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Sep 08, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม