นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย


  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม และวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Sep 03, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม