ข่าวสารประจำวัน

12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:54:26

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2563

4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:57:38

แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการมอบทุนการศึกษา "ภายใต้โครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ"

22 ตุลาคม 2563 เวลา 11:30:06

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ทุกคณะ) (เลื่อนวันสอบปลายภาค)

22 ตุลาคม 2563 เวลา 11:28:32

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 - 4 (ทุกคณะ)

22 ตุลาคม 2563 เวลา 11:27:50

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เกียรติภูมิราชภัฏ

ปฏิทินการดำเนินงาน