ข่าวสารประจำวัน

16 มีนาคม 2563 เวลา 14:45:39

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:20:30

เปิดบริการ Big C Mini Container อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะครับ

11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:48:15

กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์

10 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:30:48

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 - ช้้นปีที่ 4 (ทุกคณะ)

ดูทั้งหมด

13 มกราคม 2563 เวลา 09:29:40

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 [รายละเอียดเพิ่มเติม]

30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00:01

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องผลการทดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เกียรติภูมิราชภัฏ

ปฏิทินการดำเนินงาน