ข่าวสารประจำวัน

1 มิถุนายน 2563 เวลา 10:48:05

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท รอบ 2

25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:20:30

เปิดบริการ Big C Mini Container อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะครับ

10 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:30:48

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 - ช้้นปีที่ 4 (ทุกคณะ)

ดูทั้งหมด

1 มิถุนายน 2563 เวลา 11:11:27

ตารางเรียน ตารางสอน สําหรับนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา 2562

1 มิถุนายน 2563 เวลา 10:44:41

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00:01

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องผลการทดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เกียรติภูมิราชภัฏ

ปฏิทินการดำเนินงาน