คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จิตอาสาลานคุณธรรม


  • วันที่ 27 เมษายน 2566 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการจิตอาสาลานคุณธรรม ณ วัดโคกช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Apr 27, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา