กิจกรรมทำบุญ ครบรอบ 38 ปี คณะวิทยาการจัดการ


  • วันจันทร์ที่ 11 เมษายน ๒๕๖๕ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมทำบุญ ครบรอบ 38 ปี คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสรงน้ำพระขอพร ณ อาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี อาคาร 41

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Apr 11, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม