กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์สร้างรายได้


  • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Nov 22, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม