กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ครั้งที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา


  • สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ครั้งที่ 3 ทำบุญปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดไผ่โสมนรินทร์ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Nov 23, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม