การเตรียมผลิตภัณฑ์ชุมชน


  • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมการเตรียมผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า) ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Nov 28, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม