พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซนฯ


  • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-11.45 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการดําเนินงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต และบริษัท เจ แอนด์ เจ โลจิสติกส์ กรุ๊ป ณ ห้องประชุมอยุธยา–อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Dec 16, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม