กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 17 “ศรีอยุธยาเกมส์”


  • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 17 “ศรีอยุธยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Mar 08, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม