นำโดยผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ส่งมอบแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชนหลายพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 นำโดยผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ส่งมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 95 แกลลอน เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 95 แกลลอนและหน้ากากอนามัย จำนวน 750 กล่อง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชนหลายพื้นที่ในอำเภอมหาราช อำเภอบ้านแพรก อำเภอบางปะหัน อำเภอนครหลวง และอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Sep 01, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม