กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ครั้งที่ 1 " สาขาวิชาการท่องเที่ยว"


  • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ทำบุญถวายภัตตาหาร พร้อมถวายจตุปัจจัยไทนธรรมแด่พระสงฆ์ 11 รูป ณ วัดรัตนชัย (จีน) ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศนรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Nov 29, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม