รายละเอียด

image

ผศ.อรกช เก็จพิรุฬห์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8418

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย