รายละเอียด

image

อาจารย์วีรพล น้อยคล้าย

การศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8412

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย