รายละเอียด

image

อาจารย์กำธร แจ่มจำรัส

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การประกอบการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย