รายละเอียด

image

อาจารย์กวินภพ สายเพ็ชร์

การศึกษา

  • Master of Science (International Business Management) Bournemouth University,UK
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8483

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย