คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี การทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567


  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี การทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2566 ณ โรงแรม การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Apr 19, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา