คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมชวนวิทย์ทำดีเพื่อสังคม “Season 7”


  • วันที่ 16 มีนาคม 2567 อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมชวนชาววิทย์ทำดีเพื่อสังคม “Season7” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนประชาสามัคคี ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โด้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีนางสาวจินดา พลีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ โดยมอบข้าวสาร พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน ปรับปรุงสนามฟุตซอล ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียน

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 16, 2024


กิจกรรมคณะ & สาขา