คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา


  • อบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลองค์ความรู้สู่โรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนบน ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : admin science

ปรับปรุง : May 05, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา