คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รำลึกครบรอบ 12 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง


  • ร่วมงาน "รำลึกครบรอบ 12 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง" รศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน "รำลึกครบรอบ 12 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง" พิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : admin science

ปรับปรุง : May 27, 2024


กิจกรรมคณะ & สาขา